+420 596 114 077
Po - Pá 7.00 - 15.00
Distributor
Convertor
00 KčKošík

DOPRAVA a OBCH. PODMÍNKY, GDPR

Doprava v ČR a možné způsoby platby:

      Přepravní služba PPL- cena:        

  • Při platbě dobírkou:      158,-Kč s DPH,   platíte pří předání zásilky dopravcem PPL, buď v hotovosti nebo kartou
  • Při platbě převodem:    121 Kč s DPH,   v tomto případě expedujeme zboží po připsání částky na účet
  • Při platbě GoPay   :       121 Kč s DPH 
  • Hotově nebo kartou na prodejně při osobním odběru ( dopravné 0,-  )

 

 V případě dodání na Slovensko je cena dopravy stanovena a dohodnuta individuálně dle váhy zásilky a platného ceníku DHL Freight!

                

 

REKLAMACE ZBOŽÍ - POŠKOZENÍ PŘI PŘEPRAVĚ PPL :

V případě, že zásilka vykazuje viditelné stopy poškození , může zákazník odmítnou převzetí zásilky nebo ji převezme s výhradou, která je zaznamenána na žádost příjemce řidičem do předávacího formuláře. 
Pokud je vnější obal zásilky v pořádku a kupující zjistí poškození dodatečně,  běží lhůta na reklamaci přepravy u přepravce 3 dny od převzetí zásilky. Reklamaci můžete přepravci oznámit sami nebo se obrátit na nás a my reklamaci přepravy budeme vyřizovat za vás. V obou případech doporučujeme po otevření zásilky poškození nafotit. Vyfotit musíte nejen poškozené zboží, ale i jeho zabalení, vnější přepravní obal nejlépe ze dvou stran, přepravní štítky. Fotky by měly být v rozlišení do 100 kB. Je třeba zajistit, aby se zásilkou nebylo manipulováno do vyjádření přepravce. V případě zadání reklamace přímo u přepravce využijete reklamační formulář zde.
Pokud se obrátíte na nás,  je třeba fotky poškození spolu s popisem škod poslat na email: info@azktrade.cz ve lhůtě do 2 dnů od převetí zásilky. My reklamaci u přepravce budeme vyřizovat za vás. Kupující má následně právo podle své volby na náhradu zásilky novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo na poskytnutí finanční náhrady do výše kupní ceny poškozeného zboží. Situace bude z naší strany vyřizována bez zbytečného odkladu. 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě AZK-trade s.r.o. Internetový obchod provozuje společnost AZK-trade s.r.o. se sídlem na Poděbradova 3148/109a, 702 00 Ostrava, IČO26878151, DIČ CZ26878151. Podmínky prodeje blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( dále jen provozovatel) a kupujícího ( dále jen zákazník ). Ceny uvedené v e-shopu jsou platné pouze pro tento e-shop, nikoliv pro kamennou prodejnu. Ceny jsou uvedeny s DPH.

 

ODPOVĚDNOST ZA VÝBĚR VHODNÉHO ZBOŽÍ SPOČÍVÁ VÝHRADNĚ NA KUPUJÍCÍM.

 

Doporučujeme všem zákazníkům, aby si ověřili vhodnost vybraného zboží konzultací případně testem.

Fotografie mají informativní charakter pro daný tip a nemusí přesně odpovídat vybranému rozměru !

 

2. Předmět smlouvy

 Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Informace o zboží uvedené v internetovém obchodě provozovatele jsou údaji nezávaznými, které vycházejí z údajů výrobce zboží. Provozovatel se zavazuje, že kupujícímu na základě jeho objednávky dodá zboží pouze v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, které vyhovuje daným normám, předpisům či nařízením platným na území České republiky .

3. Objednávka zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je brána jako návrh kupní smlouvy a ta vznikne samotným dodáním zboží. Provozovatel si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě zřejmé chyby v ceně zboží.

4. Ceny zboží

Ceny jsou uvedeny s DPH. Ceny uvedené v elektronickém obchodě provozovatele jsou platné v okamžiku objednání. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny zejména v případě chyby ceny, změny kursu nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobce. O těchto skutečnostech musí kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s kupujícím změnu ceny. Kupujícímu bude na základě vzniku kupní smlouvy vystavena faktura, která slouží zároveň jako daňový doklad i dodací list.

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení objednávky v eshopu. V případě, že je zboží skladem, expedujeme do 24 hodin. Pokud zboží momentálně není na skladě, kontaktujeme zákazníka mailem nebo telefonicky a upřesníme dobu dodání .

 

6. Platba a doprava

 Platba je možná na účet provozovatele č.ú. 35-6337360287/0100, v tomto případě expedujeme zboží po připsání částky na účet. Nebo platba při předání zásilky dopravcem (platba na dobírku).

 

Doprava:

 • Přepravní služba PPL- cena: 

    Při platbě dobírkou: 158,-Kč s DPH

    Při platbě předem na účet: 121 Kč s DPH

   Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a převzetí stvrzuje svým podpisem dodacího listu dopravce. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, zejména porušení obalů svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, porušení špatným zacházením se zásilkou, nesouhlasící počet balíků či jiných nesrovnalostí, doporučujeme kupujícímu ve vlastním zájmu zásilku nepřevzít. Na pozdější reklamace o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

 

7. Záruční podmínky

 Záruka na prodáváné zboží poskytuje provozovatel dle obecně závazných právních předpisů . Není-li v elektronickém obchodě uvedeno jinak, je záruční doba na produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na objednané zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků či zboží. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny zejména neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo mechanickým poškozením. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé živelnými pohromami jako jsou zejména úder blesku či jiný atmosférický výboj, oheň, voda a jiné. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené zásahem kupujícího do výrobku.

 8. Reklamace

 Místem uplatnění reklamace je prodejní místo provozovatele,tzn. AZK-trade s.r.o., Poděbradova 3148/109a, 702 00 Ostrava . Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující i v případě oprávněné reklamace. Reklamaci uplatňuje kupující výhradně písemnou formou na adresu provozovatele, kde uvede dostatečné zdůvodnění reklamace a přiloží vzorek vadného zboží společně s dokladem o nákupu a převzetí zboží. Provozovatel se zavazuje vyjádřit se k uplatněné reklamaci neprodleně. Při oprávněné reklamaci je kupujícímu buď nabídnuta sleva z kupní ceny, odpovídající míře poškození reklamovaného zboží, nebo má kupující nárok na náhradu za vadné zboží formou nového nezávadného zboží. Reklamace zboží se nevztahují na vady vzniklé v důsledku nevhodného skladování, manipulace a použití.

 

9. Vrácení zboží

 Kupující má právo podle odst.6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se takto rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování v původním nepoškozeném obalu a s kompletním příslušenstvím výrobku poslat zpět v uvedené lhůtě ( určující je datum odeslání kupujícím ). Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží včetně poštovného, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do 10-ti pracovních dnů po obdržení zboží provozovatelem. Zaslání zboží na dobírku není možné a všechny takové zásilky budou ihned odmítnuty a vráceny odesílateli.

10. Ochrana osobních dat

Provozovatel si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Prodejce prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany těchto údajů a bude dodržovat všechna zákonná i etická pravidla související s jejich zpracováním a považuje toto za významnou povinnost vůči kupujícímu. Provozovatel a jeho systém elektronického obchodu disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. Prodejce při své činnosti neposkytuje ani nepodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje, ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích. Příchodem na stránku elektronického obchodu prodejce se některé informace, jako např. odkazující stránka nebo Vaše IP adresa země, zapisují automaticky jako součást operací probíhajících na našich stránkách. Registrovaným uživatelem se stává každý, kdo provede svou registraci vyplněním registračních údajů v příslušném formuláři. Registrace je dobrovolná a bezplatná a nevyplývají z ní žádné závazky kupujícího k prodejci. Požádáním o zasílání newsletteru poskytuje kupující prodejci jeho e-mail adresu. Prodejce využije e-mail adresu kupujícího výhradně pro účely zasílání informací o svých službách, nabídkách, speciálních výhodách či akcích. Děti ( osoby mladší 18-ti let ) nejsou oprávněny provádět elektronický nákup bez dozoru osoby starší 18-ti let a žádáme je, aby se neregistrovaly ani neudávaly své osobní informace. Zaregistrováním se a vytvořením účtu garantujete, že jste plnoletí. Internetové stránky, na které odkazuje stránka prodejce mohou mít rozdílné podmínky zpracování osobních údajů než stránky prodejce. Prodejce nepřebírá zodpovědnost za podmínky na jiných stránkách a doporučuje Vám vždy se s nimi seznámit na konkrétní stránce.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v elektronickém obchodu provozovatele v den odeslání elektronické objednávky. Kupující při zadání elektronické objednávky prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující provozovateli, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních nákladů a dopravních nákladů.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost  AZK-trade s.r.o. se sídlem: Poděbradova 3148/109a, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 26878151, jako správce osobních údajů (dále jen „Společnost”) Vás tímto v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které Společnost zpracovává jako správce ve smyslu Nařízení.

  ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

- Vaší identifikace za účelem uzavření smlouvy a jejího následného plnění (např. proto, že jste kontaktní či jednající osobou uvedenou ve smlouvě).

- Identifikace zboží a služeb, fakturace a placení.

- Plnění zákonných povinností Společnosti (daňové zákony, zákon o účetnictví…).

- Vymáhání nároků ze smlouvy a obrana proti nárokům, výkonu podnikatelské činnosti a ochrany majetku a bezpečnosti.

- Fungování našich webových stránek.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu:

- Jednání o uzavření smlouvy.

- Plnění smlouvy.

- Plnění zákonných povinností Společnosti.

- Oprávněného zájmu Společnosti na výkonu podnikatelské činnosti, uplatnění právních nároků a obraně proti nim a na ochraně majetku.

- Vašeho souhlasu, pokud jste nám jej udělili, abychom Vám zasílali informace.

 

KATEGORIE  ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme Vaše:

- Identifikační a kontaktní údaje.

- Údaje o zboží a službách a dodací údaje.

- Fakturační a platební údaje.

- Údaje z komunikace mezi Společností a Vámi.

- Údaje získané při registraci na našich webových stránkách.

- Údaje získané pomocí cookies a další technologií na webu.

- Pokud nás osobně navštívíte, pak zpracováváme i kamerové záznamy z našich prostor

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou předání:

- Pro účely řádného plnění smlouvy (např. dopravci).

- V případech, kdy to Společnosti ukládá zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.

- Osobám, které Společnosti poskytují služby pro účely řádného plnění smlouvy, plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a k ochraně jejích zájmů (vzdělávací, personální služby, auditoři, strážní služba atp.).

 

POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

Máte za podmínek uvedených Nařízení právo požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Máte též za podmínek uvedených Nařízení právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů přímého marketingu nebo oprávněného zájmu Společnosti.

Pokud jste nám udělili souhlas se zasíláním informací o našich produktech, službách a událostech a novinkách týkajících se našich produktů, máte právo jej kdykoli odvolat. Pokud Vám tyto informace zasíláme proto, že jste od nás zakoupili zboží či službu, máte právo vznést námitky proti tomuto použití Vašich kontaktních údajů, a my jej ukončíme.

Svá práva (např. odvolání souhlasu či námitky), dotazy či připomínky můžete uplatnit prostřednictvím:

 

  • emailu zaslaného na naši elektronickou adresu: info@azktrade.cz

 

  • dopisem na adresu: AZK-trade s.r.o., Poděbradova 3148/109a, 702 00 Ostrava

 

 

    --------------AZK-trade s.r.o.----------